Warsztaty: Jak brać udział w projektach finansowanych przez organizacje międzynarodowe

Zapraszam na spotkanie: Udział w przetargach zagranicznych – projekty finansowane przez instytucje międzynarodowe w ramach pomocy rozwojowej. W ramach spotkania poruszone będą tematy:

 • Rynek zamówień instytucji międzynarodowych
  • Instytucje międzynarodowe
  • Informacje o typach zamówień
  • Wolumen zamówień i wielkość kontraktów
 • Przetargi zagraniczne
  • Przykładowych aktualne przetargi w sektorze
 • Procedury przetargowe i źródła informacji
  • Podejście do przygotowania EOI i oferty
  • Informacje o potencjalnych partnerach i konkurencji
  • Marże, rozliczanie finansowe, płatności.

Czas trwania ok 2 godziny. Inne spotkania informacyjne i szkolenia organizowane na podstawie konkretnych potrzeb (np. procedury zamówień publicznych donorów, przygotowanie oferty technicznej i finansowej, działania i priorytety donorów w poszczególnych sektorach i strategie krajowe).

Zobacz także:

Identyfikacja projektów | Newsletter | Sprawdź →

Tygodniowy Newsletter sektorowy z aktualnymi i planowanymi przetargami Informacje wybrane ze wszystkich dostępnych źródeł
Wybór oparty na określonych kryteriach

Przygotowanie oferty | Indywidualnie | Sprawdź →

Przygotowanie EOI (Expression of Interest) i oferty technicznej/finansowej zgodnie z konkretnymi wymogami formalnymi donora
Wyszukiwanie partnerów, analiza konkurencji, wyszukiwanie ekspertów
Wsparcie „na miarę”

Wróć do pełnej oferty

.