Przygotowanie oferty

Wsparcie w formie:

 • Konsultacji w przygotowaniu oferty
  • Wymogów formalnych instytucji finansujących, regulacje zamówień publicznych donorów,
  • Potencjalni partnerzy i konkurenci, ustalenie jakie firmy lub organizacje brały udział w przetargach w danych dziedzinach i danych krajach, pomoc w identyfikacji partnerów lokalnych i zagranicznych,
  • Identyfikacja ekspertów, identyfikacja CV ekspertów w razie potrzeby
 • Przygotowania oferty
  • Przygotowanie oferty technicznej i finansowej.
  • Zweryfikowanie zgodności z wymogami formalnymi instytucji finansującej, specyfiką sektora i potrzebami kraju.
Zobacz także:

Identyfikacja projektów | Newsletter | Sprawdź →

Tygodniowy Newsletter sektorowy z aktualnymi i planowanymi przetargami Informacje wybrane ze wszystkich dostępnych źródeł
Wybór oparty na określonych kryteriach

Jak brać udział w projektach finansowanych przez organizacje międzynarodowe | Warsztaty | Sprawdź → oko

Możliwości współpracy z organizacjami międzynarodowymi i wsparcie w dostępie do informacji
Sposób funkcjonowania głównych organizacji międzynarodowych
System pomocy międzynarodowej

Wróć do pełnej oferty

.