OFERTA

Kontekst

Oficjalna Pomoc Rozwojowa to fundusze mające na celu wsparcie rozwoju gospodarczego i dobrobytu w krajach rozwijających się. Każdego roku ponad USD 50 mld Oficjalnej Pomocy Rozwojowej przekazywane jest kanałami wielostronnymi, tj. za pośrednictwem organizacji międzynarodowych. Środki te służą finansowaniu projektów w krajach rozwijających się. Dostawcami towarów i usług mogą być firmy i organizacje z krajów rozwiniętych.Polska przekazała w 2013 r. do Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych i Banku Światowego USD 353 mln na Pomoc Rozwojową. Polskie firmy i organizacje zrealizowały kontrakty w wysokości USD 55 mln.

Oznacza to, że na każde USD 100 wpłaconych na Pomoc Rozwojową polskie podmioty uzyskały w formie zamówień jedynie USD 15. Dla porównania, na każde USD 100 wpłat do organizacji międzynarodowych podmioty duńskie uzyskują USD 120, a belgijskie USD 108 w formie zamówień.

Poniższa oferta proponuje wsparcie w udziale w przetargach finansowanych przez instytucje międzynarodowe, wykorzystanie potencjału tego typu przetargów, nawiązanie kontaktów zagranicznych w celu pozyskania nowych kontraktów i zwiększenia obrotów.

Oferta

Identyfikacja projektów   |   Newsletter   |   Sprawdź →  

Tygodniowy Newsletter sektorowy z aktualnymi i planowanymi przetargami Informacje wybrane ze wszystkich dostępnych źródeł
Wybór oparty na określonych kryteriach

Jak brać udział w projektach finansowanych przez organizacje międzynarodowe   |   Warsztaty   |   Sprawdź →  oko

Możliwości współpracy z organizacjami międzynarodowymi i wsparcie w dostępie do informacji
Sposób funkcjonowania głównych organizacji międzynarodowych
System pomocy międzynarodowej

Przygotowanie oferty   |   Indywidualnie   |   Sprawdź → 

Przygotowanie EOI (Expression of Interest) i oferty technicznej/finansowej zgodnie z konkretnymi wymogami formalnymi donora
Wyszukiwanie partnerów, analiza konkurencji, wyszukiwanie ekspertów
Wsparcie „na miarę”