Identyfikacja projektow

Informacja o aktualnych przetargach w formie newslettera, przesyłanego w cyklu tygodniowym, aby umożliwić dostęp do aktualnych przetargów i szybką reakcję. Oferty przesyłane będą na podstawie zdefiniowanych kryteriów.

Zobacz także:

Jak brać udział w projektach finansowanych przez organizacje międzynarodowe | Warsztaty | Sprawdź → oko

Możliwości współpracy z organizacjami międzynarodowymi i wsparcie w dostępie do informacji
Sposób funkcjonowania głównych organizacji międzynarodowych
System pomocy międzynarodowej

Przygotowanie oferty | Indywidualnie | Sprawdź →

Przygotowanie EOI (Expression of Interest) i oferty technicznej/finansowej zgodnie z konkretnymi wymogami formalnymi donora
Wyszukiwanie partnerów, analiza konkurencji, wyszukiwanie ekspertów
Wsparcie „na miarę”

Wróć do pełnej oferty

.