O NAS

Naszą misją jest wykorzystywanie innowacji w projektach dla krajów rozwijających się. Realizujemy projekty, które prowadzą do zmniejszenia ubóstwa, tworzenia zrównoważonych źródeł utrzymania i osiągnięcia trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego.
Pracujemy w szczególności dla państw najbiedniejszych, dotkniętych konfliktami, w regionach, w których rynki przestały działać i konieczne są reformy gospodarcze.
Jako R4SD wdrażamy międzynarodowe projekty rozwojowe dla donorów, w tym dla Banku Światowego, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i innych.


ZOBACZ EKSPERTYZE >