Category: polski

Przygotowanie oferty

Wsparcie w formie:

 • Konsultacji w przygotowaniu oferty
  • Wymogów formalnych instytucji finansujących, regulacje zamówień publicznych donorów,
  • Potencjalni partnerzy i konkurenci, ustalenie jakie firmy lub organizacje brały udział w przetargach w danych dziedzinach i danych krajach, pomoc w identyfikacji partnerów lokalnych i zagranicznych,
  • Identyfikacja ekspertów, identyfikacja CV ekspertów w razie potrzeby
 • Przygotowania oferty
  • Przygotowanie oferty technicznej i finansowej.
  • Zweryfikowanie zgodności z wymogami formalnymi instytucji finansującej, specyfiką sektora i potrzebami kraju.
Zobacz także:

Identyfikacja projektów | Newsletter | Sprawdź →

Tygodniowy Newsletter sektorowy z aktualnymi i planowanymi przetargami Informacje wybrane ze wszystkich dostępnych źródeł
Wybór oparty na określonych kryteriach

Jak brać udział w projektach finansowanych przez organizacje międzynarodowe | Warsztaty | Sprawdź → oko

Możliwości współpracy z organizacjami międzynarodowymi i wsparcie w dostępie do informacji
Sposób funkcjonowania głównych organizacji międzynarodowych
System pomocy międzynarodowej

Wróć do pełnej oferty

.

Warsztaty: Jak brać udział w projektach finansowanych przez organizacje międzynarodowe

Zapraszam na spotkanie: Udział w przetargach zagranicznych – projekty finansowane przez instytucje międzynarodowe w ramach pomocy rozwojowej. W ramach spotkania poruszone będą tematy:

 • Rynek zamówień instytucji międzynarodowych
  • Instytucje międzynarodowe
  • Informacje o typach zamówień
  • Wolumen zamówień i wielkość kontraktów
 • Przetargi zagraniczne
  • Przykładowych aktualne przetargi w sektorze
 • Procedury przetargowe i źródła informacji
  • Podejście do przygotowania EOI i oferty
  • Informacje o potencjalnych partnerach i konkurencji
  • Marże, rozliczanie finansowe, płatności.

Czas trwania ok 2 godziny. Inne spotkania informacyjne i szkolenia organizowane na podstawie konkretnych potrzeb (np. procedury zamówień publicznych donorów, przygotowanie oferty technicznej i finansowej, działania i priorytety donorów w poszczególnych sektorach i strategie krajowe).

Zobacz także:

Identyfikacja projektów | Newsletter | Sprawdź →

Tygodniowy Newsletter sektorowy z aktualnymi i planowanymi przetargami Informacje wybrane ze wszystkich dostępnych źródeł
Wybór oparty na określonych kryteriach

Przygotowanie oferty | Indywidualnie | Sprawdź →

Przygotowanie EOI (Expression of Interest) i oferty technicznej/finansowej zgodnie z konkretnymi wymogami formalnymi donora
Wyszukiwanie partnerów, analiza konkurencji, wyszukiwanie ekspertów
Wsparcie „na miarę”

Wróć do pełnej oferty

.

Identyfikacja projektow

Informacja o aktualnych przetargach w formie newslettera, przesyłanego w cyklu tygodniowym, aby umożliwić dostęp do aktualnych przetargów i szybką reakcję. Oferty przesyłane będą na podstawie zdefiniowanych kryteriów.

Zobacz także:

Jak brać udział w projektach finansowanych przez organizacje międzynarodowe | Warsztaty | Sprawdź → oko

Możliwości współpracy z organizacjami międzynarodowymi i wsparcie w dostępie do informacji
Sposób funkcjonowania głównych organizacji międzynarodowych
System pomocy międzynarodowej

Przygotowanie oferty | Indywidualnie | Sprawdź →

Przygotowanie EOI (Expression of Interest) i oferty technicznej/finansowej zgodnie z konkretnymi wymogami formalnymi donora
Wyszukiwanie partnerów, analiza konkurencji, wyszukiwanie ekspertów
Wsparcie „na miarę”

Wróć do pełnej oferty

.

OFERTA

Kontekst

Oficjalna Pomoc Rozwojowa to fundusze mające na celu wsparcie rozwoju gospodarczego i dobrobytu w krajach rozwijających się. Każdego roku ponad USD 50 mld Oficjalnej Pomocy Rozwojowej przekazywane jest kanałami wielostronnymi, tj. za pośrednictwem organizacji międzynarodowych. Środki te służą finansowaniu projektów w krajach rozwijających się. Dostawcami towarów i usług mogą być firmy i organizacje z krajów rozwiniętych.Polska przekazała w 2013 r. do Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych i Banku Światowego USD 353 mln na Pomoc Rozwojową. Polskie firmy i organizacje zrealizowały kontrakty w wysokości USD 55 mln.

Oznacza to, że na każde USD 100 wpłaconych na Pomoc Rozwojową polskie podmioty uzyskały w formie zamówień jedynie USD 15. Dla porównania, na każde USD 100 wpłat do organizacji międzynarodowych podmioty duńskie uzyskują USD 120, a belgijskie USD 108 w formie zamówień.

Poniższa oferta proponuje wsparcie w udziale w przetargach finansowanych przez instytucje międzynarodowe, wykorzystanie potencjału tego typu przetargów, nawiązanie kontaktów zagranicznych w celu pozyskania nowych kontraktów i zwiększenia obrotów.

Oferta

Identyfikacja projektów   |   Newsletter   |   Sprawdź →  

Tygodniowy Newsletter sektorowy z aktualnymi i planowanymi przetargami Informacje wybrane ze wszystkich dostępnych źródeł
Wybór oparty na określonych kryteriach

Jak brać udział w projektach finansowanych przez organizacje międzynarodowe   |   Warsztaty   |   Sprawdź →  oko

Możliwości współpracy z organizacjami międzynarodowymi i wsparcie w dostępie do informacji
Sposób funkcjonowania głównych organizacji międzynarodowych
System pomocy międzynarodowej

Przygotowanie oferty   |   Indywidualnie   |   Sprawdź → 

Przygotowanie EOI (Expression of Interest) i oferty technicznej/finansowej zgodnie z konkretnymi wymogami formalnymi donora
Wyszukiwanie partnerów, analiza konkurencji, wyszukiwanie ekspertów
Wsparcie „na miarę”